مهندسی

خدمات مهندسی

شرکت تیدا سپهر گستر با استفاده از کارشناسان خبره و تجربه کافی آماده ارائه خدمات طراحی و مهندسی انواع نیروگاهاهی خورشیدی و واحدهای آب شیرین کن می باشد.